Αρχική / ΜΠΑΜ-ΜΠΑΜ / Προορισμός
UAE

Προορισμός

Τα Εμιράτα έγιναν ελκυστικός προορισμός για επαγγελματικούς και άλλους λόγους.

Το ντιλ έκλεισε και θα ενεργοποιηθεί την 31η Αυγούστου, αν όχι και ενωρίτερα.

Οι οικονομικοί όροι είναι άκρως ικανοποιητικοί.

Μέχρι τότε κάνουμε υπομονή;