ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2014-2015

ΑΓΕΝΤΟΣ   ΕΚΤΟΣ
1Απόλλων64Vs69ΑΠΟΕΛ
1Άεκ74Vs62Ομόνοια
1Έθα81Vs88Κεραυνός
1Ενπ20Vs0Αέλ
2ΑΠΟΕΛ82Vs75Άεκ
2Κεραυνός81Vs76Απόλλων
2Αέλ0Vs20Ομόνοια
2Ενπ64Vs55Έθα
3Άεκ84Vs70Κεραυνός
3Έθα20Vs0Αέλ
3Απόλλων79Vs68Ενπ
3Ομόνοια63Vs92ΑΠΟΕΛ
4Αέλ0Vs20ΑΠΟΕΛ
4Έθα78Vs60Απόλλων
4Κεραυνός92Vs54Ομόνοια
4Ενπ50Vs66Άεκ
5Απόλλων20Vs0Αέλ
5Άεκ76Vs69Έθα
5ΑΠΟΕΛ85Vs76Κεραυνός
5Ομόνοια58Vs76Ενπ
6Αέλ0Vs20Κεραυνός
6Απόλλων84Vs78Άεκ
6Έθα88Vs68Ομόνοια
6Ενπ73Vs79ΑΠΟΕΛ
7Άεκ20Vs0Αέλ
7ΑΠΟΕΛ55Vs59Έθα
7Κεραυνός77Vs61Ενπ
7Ομόνοια80Vs83Απόλλων
8Απόλλων83Vs80Κεραυνός
8Άεκ63Vs71ΑΠΟΕΛ
8Έθα67Vs50Ενπ
8Ομόνοια20Vs0Αέλ
9Αέλ0Vs20Έθα
9Κεραυνός71Vs73Άεκ
9ΑΠΟΕΛ88Vs50Ομόνοια
9Ενπ91Vs73Απόλλων
10Απόλλων90Vs74Έθα
10ΑΠΟΕΛ20Vs0Αέλ
10Άεκ80Vs65Ενπ
10Ομόνοια63Vs90Κεραυνός
11Αέλ0Vs20Απόλλων
11Έθα84Vs79Άεκ
11Κεραυνός64Vs57ΑΠΟΕΛ
11Ενπ89Vs72Ομόνοια
12Άεκ89Vs68Απόλλων
12Κεραυνός20Vs0Αέλ
12ΑΠΟΕΛ72Vs60Ενπ
12Ομόνοια63Vs93Έθα
13Αέλ0Vs20Άεκ
13Έθα79Vs69ΑΠΟΕΛ
13Απόλλων76Vs55Ομόνοια
13Ενπ63Vs69Κεραυνός
14ΑΠΟΕΛ83Vs58Απόλλων
14Ομόνοια56Vs96Άεκ
14Κεραυνός67Vs61Έθα
14Αέλ0Vs20Ενπ
15ΑΠΟΕΛ20Vs0Αέλ
15Κεραυνός82Vs59Ενπ
15Έθα70Vs74Απόλλων
15Άεκ93Vs77Ομόνοια
16Αέλ0Vs20Απόλλων
16Ενπ73Vs71Έθα
16Ομόνοια63Vs99Κεραυνός
16ΑΠΟΕΛ94Vs73Άεκ
17Απόλλων94Vs88Ενπ
17Άεκ20Vs0Αέλ
17Κεραυνός81Vs82ΑΠΟΕΛ
17Έθα80Vs57Ομόνοια
18Αέλ0Vs20Ενπ
18ΑΠΟΕΛ73Vs68Έθα
18Άεκ72Vs51Κεραυνός
18Ομόνοια85Vs73Απόλλων
19Κεραυνός20Vs0Αέλ
19Έθα94Vs90Άεκ
19Απόλλων58Vs99ΑΠΟΕΛ
19Ενπ95Vs93Ομόνοια
20ΑΠΟΕΛ87Vs67Ενπ
20Άεκ110Vs49Απόλλων
20Κεραυνός69Vs85Έθα
20Αέλ0Vs20Ομόνοια
21Έθα20Vs0Αέλ
21Απόλλων62Vs112Κεραυνός
21Ενπ56Vs71Άεκ
21Ομόνοια74Vs87ΑΠΟΕΛ

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!

 

X