Μέρα γενικής συνέλευσης

Σε μια άκαιρη χρονικά στιγμή έχει προγραμματιστεί η γενική συνέλευση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ αφού σήμερα μερικές δεκάδες μέτοχοι θα μαζευτούν στο Hilton για να ακούσουν τα πεπραγμένα από τη διοίκηση Πετρίδη. Παρόλο που ποτέ μια γενική συνέλευση δεν έχει στην ατζέντα της αγωνιστικά θέματα αυτά συνηθίζεται να συζητούνται με το σκεπτικό ότι έχει ολοκληρωθεί η αγωνιστική χρονιά, κάτι που δύσκολα μπορεί να γίνει σήμερα αφού ακολουθεί ο αγώνας της χρονιάς. Η συνέλευση αναμένεται να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα αφού όπως διδάσκουν και οι προηγούμενες οι μέτοχοι στην πλειοψηφία τους αποφεύγουν να ασχοληθούν με τα σοβαρά θέματα που σχετίζονται με το στρατηγικό πλάνο, τη δομή αλλά και τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Στη σημερινή ατζέντα με βάση την επίσημη ενημέρωση που έχει σταλεί στους μετόχους είναι τα ακόλουθα θέματα:

1. Έκθεση των Συμβούλων της Εταιρείας.

2. Εξέταση των Ελεγμένων Λογαριασμών και του Ισολογισμού για τo έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.

3. Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.

4. Εκλογή Διοικητικών Συμβούλων.

5. Διορισμός Ελεγκτών.

6. Οποιαδήποτε άλλη εργασία η οποία δύναται να διεκπεραιωθεί σε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

 

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!