Πίου

Οι συναδελφοι προπονητες της κερκίδας αφού μελέτησαν το youtube video και το βιογραφικό του Λεάλ αποφάνθηκαν..

Ο εκλεκτός των Μαντούκα και Πασιένσια είναι επιπέδου Πίου…

X