Πανικός λαλώ σας

Καλησπέρα αδέλφια,

Απολογούμαι για την ώρα που θα ενοχλήσω αλλά  θέλω το στη συλλογή μου τούτο.

Είναι σχετικά με την ανακοίνωση για την ΕΠΙΤΥΧΗ έκδοση του Ομολόγου Ομόνοιας πενταετούς διάρκειας!

Αν βαρκέστε να τα διαβάσετε ούλλα (εγώ ποττέ δεν χάνω λέξη) διαβάστε μόνο τα μπολτ.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ανακοινώνει την επιτυχή έκδοση Ομολόγου πενταετούς διάρκειας, με προνομιακό επιτόκιο 5% ετησίως και ισχυρές εξασφαλίσεις, που ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017. Οι όροι του Επενδυτικού Σχεδίου τίθενται ήδη σε ισχύ για τους συμμετέχοντες, από την 1η Οκτωβρίου.

Διατέθηκαν συνολικά 2.060 ομολογίες της Εταιρείας OMONOIA INVESTMENT LTD, με ονομαστική αξία €500 εκάστη (οι «Ομολογίες») και αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους €1.030.000, καλύπτοντας τον αρχικό στόχο για την ελάχιστη κάλυψη της έκδοσης.

Λόγω του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος του επενδυτικού κοινού, η ΟΜΟΝΟΙΑ αποφάσισε όπως παρατείνει τη χρονική διάρκεια εγγραφής επενδυτών στο Σχέδιο Ομολόγων, μέχρι και την 31η Μαΐου 2018, με τους ανάλογους όρους έκδοσης και αποπληρωμής, με στόχο το κεφάλαιο που θα αντληθεί να φτάσει το €1.500.000.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί όλους όσοι αγκάλιασαν το επενδυτικό Σχέδιο, με στόχο την άμεση οικονομική ενίσχυση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ειλικρινά ρε γμτ δεν υπάρχετε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.

Γκουτ νάιτ,

Σούπαμαν

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!

 

X