Η 25η Μαρτίου και η Εθνική Παλιγγενεσία των Ελλήνων

Η σημερινή επέτειος δεν μπορεί να μην στιγματίζεται από τις κρίσιμες μέρες που περνά η Κύπρος και ο Κυπριακός Ελληνισμός. Τις δύσκολες αυτές ώρες που περνάμε, οφείλουμε τουλάχιστον να στρέψουμε την σκέψη μας έστω και λίγο στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και να αντλήσουμε όση δύναμη μπορούμε από την δική τους ανδρεία, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Εθνική κρίση που μαστίζει τον τόπο μας.

Είναι γνωστή η διαχρονική ιδιαιτερότητα που έχουμε ως Έλληνες, να αφυπνίζεται το εθνικό μας φρόνημα προ οποιουδήποτε εξωτερικού κινδύνου. Ο Ελληνισμός, μέσα από την καταπίεση των εκατοντάδες χρόνων Οθωμανικής αυτοκρατορίας και με το συναίσθημα της στέρησης της ελευθερίας να γίνεται έντονο, ο κυρίαρχος στόχος της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας εκφράστηκε στο καταλυτικό διώνυμο: Ελευθερία ή Θάνατος!

Αυτό το πρωτόγνωρο μέχρι τότε για τους άλλους υπόδουλους λαούς διλημματικό ζεύγμα, είναι η εθνική παρακαταθήκη των Ελλήνων και ισχύει διαχρονικά στην Ελληνική Εθνική μας αντίληψη.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ως ο ενσαρκωτής των ιδεωδών του Αγώνος του 1821, μας παραδίδει: «Όταν αποφασίσαμεν να κάμωμεν την επανάστασιν δεν εσυλλογίσθημεν, ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομεν άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα … Αλλά ως μία βροχή έπεσεν εις όλους η επιθυμία της Ελευθερίας μας και όλοι, οι κληρικοί και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι, μικροί και μεγάλοι εσυμφωνήσαμεν εις αυτόν τον σκοπόν και εκάμαμεν την Επανάστασιν». (Θ.Κολοκοτρώνης, Απομνημονεύματα:Διήγησις συμβάντων της Ελληνικής Φυλής 1770-1835)

Σήμερα, σε καιρούς δυσχερείς για το μέλλον της Ελλάδος, φαντάζουν επίκαιρα όσο ποτέ τα λόγια του ποιητή Κωστή Παλαμά:

«Αλοίμονο σ’αυτόν που ακούει

Το προσκλητήρι των καιρών

Να το φυσάει ή να το κρούη

Σάλπιγγα ή τύμπανο. Τα’ακούει,

Και δεν λέει: Παρών!

<w:LsdException Locked=false

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!