Ανακοίνωση Επιτρόπου

Η ανακοίνωση της Επιτρόπου για την Ταυτοποίηση Φιλάθλων:

Τις τελευταίες ημέρες επανήλθε στη δημοσιότητα το πιο πάνω θέμα. Μετά από επιστολή μου στο Σωματείο ΟΜΟΝΟΙΑ, σε απάντηση ερωτημάτων που τέθηκαν, επιθυμώ να διευκρινίσω τα εξής:

Ο περί της Πρόληψης και της Καταστολής της Βίας στους Αθλητικούς Χώρους Νόμος προβλέπει ότι, ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ) ή η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), αν της ανατεθεί από τον ΚΟΑ, τηρεί Μητρώο Κατόχων Κάρτας Φιλάθλων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία ταυτότητας, φωτογραφία και διεύθυνση του κάτοχου κάρτας φιλάθλου. Εισιτήριο για ποδοσφαιρικό αγώνα, μπορούν να αγοράσουν μόνο κάτοχοι κάρτας.

Οι διατάξεις αυτές διασφαλίζουν ότι, τα Σωματεία δεν συλλέγουν πρόσθετα δεδομένα οπαδών τους ή οπαδών άλλης ομάδας κατά τη διάθεση εισιτηρίων αλλά και ότι, οι φίλαθλοι, αν δεν θέλουν, ΔΕΝ «χρωματίζονται» ως οπαδοί της μιας ή της άλλης ομάδας, με οποιεσδήποτε συνέπειες αυτό μπορεί να έχει, σε μια μικρή κοινωνία όπως την Κύπρο.

Για την ταυτοποίηση προσώπων, ο Νόμος αυτός δημιουργεί υποχρέωση σε διαχειριστές γηπέδων όπως εγκαθιστούν κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στα γήπεδα και όπως επιτρέπουν την επεξεργασία των καταγραμμένων εικόνων για ταυτοποίηση προσώπων που δύναται να συμβάλουν στη διερεύνηση αδικημάτων.

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, οι διατάξεις του Νόμου αυτού, δεν έχουν εφαρμοστεί κατά γράμμα. Ως αποτέλεσμα, αντί να υπάρχει ένα κεντρικό Μητρώο Φιλάθλων, πολλά Σωματεία δημιουργούν ή προσπαθούν να δημιουργήσουν δικά τους Μητρώα Οπαδών, τα οποία όμως ΔΕΝ προβλέπονται από Νόμο. Στην απουσία νομικής υποχρέωσης, η εγγραφή σε Μητρώο Οπαδών Σωματείου, βασίζεται στη συγκατάθεση του κάθε οπαδού.

Ο Νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθορίζει ότι, η συγκατάθεση είναι έγκυρη, μόνο, εφόσον αποτελεί ελεύθερη έκφραση βούλησης και δεν είναι προϊόν εξαναγκασμού. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση νομιμοποιείται Σωματείο να εξαναγκάζει οπαδούς αντίπαλης ομάδας, όπως παρέχουν, με τη «συγκατάθεσή» τους, στοιχεία τους, για αγορά εισιτηρίου. Τα ίδιο μπορεί να ισχύει ακόμη και για τους οπαδούς του ίδιου του Σωματείου, που δεν επιθυμούν, λ.χ. να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Μητρώο Οπαδών του και/ ή να αποκτήσουν loyalty card, για να αγοράσουν εισιτήριο της Ομάδας τους.

Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Νόμου για τη Βία στους Αθλητικούς Χώρους, είναι απόλυτα δικαιολογημένη αλλά και επιβεβλημένη η προσπάθεια της Αστυνομίας, όπως εξευρίσκει και εφαρμόζει εναλλακτικά μέτρα ταυτοποίησης προσώπων που εμπλέκονται σε επεισόδια, ιδίως σε αγώνες που κρίνονται ως ψηλού κινδύνου, είτε κατά τη διάθεση εισιτήριων είτε κατά την είσοδο των οπαδών στα γήπεδα, νοουμένου ότι, τα μέτρα αυτά είναι σύμφωνα, σε κάθε περίπτωση, με το Νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Το Γραφείο μου, ο ΚΟΑ, η ΚΟΠ, τα Σωματεία τα οργανωμένα σύνολα και όλο το φίλαθλο κοινό, πρέπει να σταθούν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια της Αστυνομίας, μέχρις ότου εφαρμοστεί πλήρως ο Νόμος για τη Βία στους Αθλητικούς Χώρους.

Σημειώνω ότι, η δημιουργία υποχρέωσης σε οπαδούς όπως, κατά την είσοδό τους στο γήπεδο, σε αγώνες ψηλού κινδύνου, επιδεικνύουν το δελτίο ταυτότητάς τους και το εισιτήριο με αναγραμμένο σε αυτό το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό του δελτίου ταυτότητάς, με σκοπό να ελέγχεται ότι, ο κομιστής του εισιτηρίου είναι ο κάτοχος της ταυτότητας, ΔΕΝ θεωρείται «φακέλωμα», αφού οι οπαδοί δεν παραδίδουν τα εισιτήρια με τα στοιχεία τους, είτε στο διαχειριστή του γηπέδου είτε στην Αστυνομία.

Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου
Επίτροπος Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

23 Οκτωβρίου 2017

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!

 

X