Οι ποινές για του φακέλους-σικέ

Η συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου της ΚΟΠ έβγαλε σημαντικές αποφάσεις οι οποίες μάλιστα προέκυψαν μέσα από ομοφωνία. Μέσα από τα πιο κάτω οι αρμόδιοι θεωρούν ότι θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα σικε και η αποστολή φακέλων αφού…

Η αποστολή 1ου φακέλου στον οποίο κατονομάζεται ομάδα θα ισοδυναμεί με πρόστιμο 50 χιλιάδες ευρώ
Η αποστολή 2ου φακέλου θα ισοδυναμεί με πρόστιμο 50 χιλιάδων ευρώ και αφαίρεση 6 βαθμών
H αποστολή 3ου φακέλου θα ισοδυναμεί με διαβάθμιση και αποκοπή όλων των χορηγιών της ΚΟΠ
Η αποστολή 4ου φακέλου θα φέρνει διαγραφή του σωματείου για πέντε χρόνια

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!