Ανακοίνωση ΑΠΟΕΛ

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ έχει λάβει γνώση της επιστολής του κ. Παύλου Αγγελίδη, ερευνώντος λειτουργού της ΚΟΚ ημερομηνίας 30/11/2010 που αναρτήθηκε χθες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΚ. Το ΑΠΟΕΛ απορρίπτει τα ευρήματα του εν λόγω πορίσματος και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί σχετικά ενώπιον των αρμόδιων πειθαρχικών οργάνων. Υπενθυμίζεται ότι το ΑΠΟΕΛ δεν έχει κριθεί ένοχο για δόλο από οποιοδήποτε αρμόδιο πειθαρχικό όργανο. Συνεπώς θεωρεί τη δημοσιοποίηση του πορίσματος άκρως δυσφημιστική και επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά εναντίον κάθε υπευθύνου. Είναι με έκπληξη που το Σωματείο ΑΠΟΕΛ έχει διαπιστώσει ότι ο ερευνώντας λειτουργός έχει εξετάσει θέματα εκτός των όρων εντολής του. Η θέση του ΑΠΟΕΛ είναι ότι η εξέταση τέτοιων θεμάτων είναι καθ’ όλα παράνομη, παράτυπη και χωρίς εξουσιοδότηση όπως έχει κοινοποιηθεί στην ΚΟΚ με επιστολή των δικηγόρων μας την οποία και δημοσιοποιούμε. 

 Ανεξαρτήτως της κατάληξης του πορίσματος, το ΑΠΟΕΛ τονίζει ότι ο καλαθοσφαιριστής Arthur Lee είναι και παραμένει εγγεγραμμένος στο Μητρώο Καλαθοσφαιριστών της ΚΟΚ. Από την ημερομηνίας άρσης του εμπάρκο της FIBA δηλ. 2/11/2010, δεν υπήρχε οτιδήποτε που να εμποδίζει τον καλαθοσφαιριστή να συμμετάσχει νόμιμα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα.

Παρά ταύτα, η Ομοσπονδία παράνομα και αντικαταστατικά έχει ανακαλέσει το δελτίο ταυτότητας του Καλαθοσφαιριστή με τρόπο που να στερεί στον καλαθοσφαιριστή το δικαίωμα να εργαστεί και στον ΑΠΟΕΛ τις συμβατικά εξασφαλισμένες υπηρεσίες.

Είναι η θέση του ΑΠΟΕΛ ότι η ουσιαστικά επ’ αόριστο αναστολή του δικαιώματος του καλαθοσφαιριστή να αγωνιστεί και η συνεχιζόμενη παράλειψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας να λάβει οποιαδήποτε απόφαση για το θέμα, ισούται με επιβολή τιμωρίας στον καλαθοσφαιριστή χωρίς σχετική απόφαση αρμόδιου πειθαρχικού οργάνου και εξυπηρετεί συμφέροντα όχι του αθλήματος ή της Ομοσπονδίας αλλά κάποιων από τα Σωματεία που αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. 

Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ καλεί και δημόσια το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚ να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Ομοσπονδίας και στην απογευματινή του συνεδρία να επανεκδώσει δελτίο ταυτότητας στον καλαθοσφαιριστή Arthur Lee. 

Η ΚΟΚ, αν κρίνει ορθό, δύναται να παραπέμψει το ΑΠΟΕΛ στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Σημειώνεται όμως ότι, οποιαδήποτε πειθαρχική απόφαση τέτοιων οργάνων είναι, και πρέπει να κρατηθεί, ανεξάρτητη από το δικαίωμα συμμετοχής του καλαθοσφαιριστή Arthur Lee και το ενδεχόμενο παραπομπής δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κάποιους ως έρεισμα για να κρατηθεί ο καλαθοσφαιριστής Arthur Lee εκτός γηπέδων σε προσπάθεια να αποδυναμωθεί το καλαθοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ.

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!