Ο ΑΠΟΕΛ απαντά για τα χρέη!

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ με σχετική ανακοίνωση της αποκαθιστά την αλήθεια όσον αφορά την πληροφόρηση ότι η ομάδα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγαλύτερους οφειλέτες τους κράτους σε φορολογίες. Η διοίκηση Πετρίδη μάλιστα χαρακτηρίζει ως αναληθή τη σχετική αναφορά και ζητά από το υπουργείο οικονομικών να αποκαταστήσει το γεγονός ότι η εταιρεία ΑΠΟΕΛ είναι πλήρως συνεπής στις υποχρεώσεις της. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά με τα σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ βρίσκεται στην λίστα με τους μεγαλύτερους  φοροοφειλέτες του κράτους, επιθυμούμε να διευκρινήσουμε τα εξής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ημερομηνίας 09/02/15 η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ έχει ως σύνολο με βάση το σύστημα πληροφοριών του τμήματος Φορολογίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οφειλόμενο ποσό των € 4,422,896.18

Από το οφειλόμενο συνολικό ποσό, ένα μέρος της τάξης των € 1,060,604 αφορά σε φορολογικά έτη προ του 2007, οι οφειλές των οποίων  δυνάμει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου επί Τάσσου Παπαδόπουλου, θα καλυφθούν από κρατικές χορηγίες.

Το  ποσό των € 2,620,689 αφορά σε φορολογίες της  περιόδου  2007-13. Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η περίοδος συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό σχέδιο αποπληρωμής που έχουν συμφωνήσει τα ποδοσφαιρικά σωματεία με το κράτος και το οποίο προϋποθέτει εξόφληση μέσω 60 μηνιαίων δόσεων. Η μηνιαία δόση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ έχει οριστεί στις  € 48,149.23

Η εταιρεία είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή της, με τελευταία κατάθεση αυτή της 23/12/2014.

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ επιθυμεί να πληροφορήσει ότι από τις 14/11/14 έχει προχωρήσει σε πληρωμές προς το κράτος που αφορούν στην καταβολή δόσεων  σε σχέση με το σχέδιο αποπληρωμής παλαιών οφειλών  σε  ένα ποσό ύψους  € 192,596.92

Έχει επίσης πληρώσει για το 2014 ένα ποσό της τάξης του € 1,671,000 που αφορά σε Φόρο Εισοδήματος (PAYE) για τους μισθούς των ποδοσφαιριστών και του προσωπικού.

Δηλαδή συνολικά η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ έχει καταβάλει προς το κράτος εντός του 2014 το συνολικό ποσό των € 1,932,913.43

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ  έχει προχωρήσει ακόμη και στην πληρωμή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς επί της λογιζόμενης διανομής μερισμάτων από τα κέρδη του έτους 2012, με το ποσό των € 69,316.34

Ποσό ύψους € 741,603.71 που αφορά σε λογιζόμενη διανομή των ετών 2006,2009,2011 καθώς και εταιρικό φόρο του 2012 θα αποπληρωθεί.

Ως εκ τούτου η λίστα που παρουσιάζει την εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ ως έναν από τους μεγάλους φοροοφειλέτες του κράτους είναι αναληθής και τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο όνομα της εταιρείας είναι ανακριβή και δημιουργούν λανθασμένη εντύπωση ως προς την σωστή οικονομική συμπεριφορά της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ «ΔΗΜΟΣΙΑ» ΛΤΔ. Αναμένουμε όσοι έχουν δημοσιεύσει την συγκεκριμένη λίστα να ανασκευάσουν και να αναφέρουν την επίσημη θέση της εταιρείας.

Προσδοκούμε επίσης ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα αποκαταστήσει το γεγονός ότι η εταιρεία μας είναι πλήρως συνεπής στις υποχρεώσεις της.

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!