Το πλάνο της υποψήφιας διοίκησης Πετρίδη

Το υποψήφιο διοικητικό σχήμα του οποίου θα ηγείται ο Πρόδρομος Πετρίδης παρουσίασε σήμερα το πλάνο του για το πώς θα μπορέσει να βγάλει τον ΑΠΟΕΛ από το οικονομικό και αγωνιστικό αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης όπως έχει γίνει επιβεβαιώνει το προβληματικό της σημερινής κατάστασης. Όπως τονίστηκε «κοιτάζουμε πίσω μόνο για να αντλήσουμε μηνύματα από την ιστορία της ομάδας και για να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος. Σημασία έχει το σήμερα και το αύριο του ΑΠΟΕΛ».

Η σχετική παρουσίαση που έγινε ενώπιων δημοσιογράφων και αρκετών οπαδών και μετόχων, αφορούσε τα σημερινά δεδομένα και τη διοικητική πρόταση η οποία βασίζεται σε 5 πυλώνες.

Ακολουθούν αναλυτικά όλα όσα παρουσιάστηκαν:

Υφιστάμενη κατάσταση

Το ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει διαχρονικά στοιχεία ελλειμματικής εταιρικής διακυβέρνησης.

Δεν υπάρχει ορθολογική οικονομική διαχείριση.

Δεν υπάρχει επαρκής διαφάνεια και λογοδοσία.

Ασαφές μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο όραμα και στοχοθεσία.

Απουσία στοιχειωδών δομών εσωτερικού ελέγχου.

Έλλειψη διοικητικού και εργασιακού οργανογράμματος και αρμοδιοτήτων.

Έλλειψη σοβαρής εμπορικής πολιτικής.

Ανυπαρξία δημόσιων και διεθνών σχέσεων.

Το ΑΠΟΕΛ δεν ανταποκρίνεται στον κοινωνικό ρόλο του με επάρκεια.

Οικονομική κατάσταση

Ασαφές το ακριβές μέγεθος του οικονομικού προβλήματος – το έλλειμμα της χρονιάς υπερβαίνει τα Ευρώ 4.000.000.

Η Εταιρεία θα παρουσιάσει ασφυκτικό έλλειμμα ρευστότητας από τον Ιανουάριο 2014.

Ο προϋπολογισμός της υφιστάμενης χρονιάς παρουσιάζει σοβαρό έλλειμμα που αυξήθηκε κατακόρυφα με τις αποζημιώσεις προς ποδοσφαιριστές και προπονητές.

Στο έλλειμμα φαίνεται να μην έχουν προϋπολογιστεί σημαντικά ποσά φορολογικών υποχρεώσεων προς το Κράτος.

Το ΑΠΟΕΛ δεν διαθέτει σοβαρά περιουσιακά στοιχεία σε ακίνητα.

Δεν προκύπτει δυνατότητα άντλησης σοβαρών εσόδων από πωλήσεις ποδοσφαιριστών.

Δεν υπάρχει προϋπολογισμένη πηγή σοβαρών εσόδων από διαφημιστικές ή άλλες πηγές για το διάστημα 1/2014 – 6/2014.

Αγωνιστική κατάσταση Αρνητικά

Η δομή του αγωνιστικού τμήματος χρήζει αναδιοργάνωσης.

Οι επιτυχίες της ομάδας απλά κάλυψαν διαχρονικές αδυναμίες.

Η διαχείριση που έγινε από τον προηγούμενο προπονητή και τη διοίκηση από την αρχή της χρονιάς ήταν καταστροφική και οδήγησε σε τεράστιες οικονομικές και αγωνιστικές επιπτώσεις.

Η ομάδα έχασε μοναδική ευκαιρία να ανέβει πολλά επίπεδα αγωνιστικά και οικονομικά σε σχέση με τις υπόλοιπες Κυπριακές ομάδες.

Κακή ψυχολογική κατάσταση σε κόσμο και ποδοσφαιριστές.

Προοπτικές

Δεν έχει χαθεί η προοπτική κατάκτησης πρωταθλήματος και Κυπέλου παρά τα δυσμενή βαθμολογικά δεδομένα.

Δυνατότητα ενίσχυσης τον Ιανουάριο μέσα σε πλαίσια οικονομικού ορθολογισμού.

Δυνατότητα μεταστροφής αρνητικού ψυχολογικού κλίματος σε περίπτωση αγωνιστικής ανάκαμψης.

Ισχυρή συγκομιδή βαθμών στην βαθμολογία της UEFA – σημαντική σε περίπτωση κατάκτησης τίτλου.

Η διοικητική πρόταση βασίζεται στους εξής πυλώνες:

Διοικητική Αναδιοργάνωση

Δημιουργία 8 τμημάτων και αντίστοιχων επιτροπών του δ.σ (Αγωνιστικό, οικονομικό, εμπορικό, εσωτερικού ελέγχου, νομικό, στρατηγική και ανάπτυξης, κλπ)

Καθορισμός οργανογράμματος με ξεκάθαρες αρμοδιότητες μελών του δ.σ και υπαλλήλων.

Επανεξέταση αναγκών προσωπικού.

Εξαμηνιαία λογοδοσία σε μετόχους και οπαδούς.

Αλλαγή ιδιοκτησιακού μοντέλου

Η εταιρεία θα διαθέσει όλο το διαθέσιμο εκδομένο μετοχικό του κεφάλαιο σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο χωρίς περιορισμούς.

Προκηρύσσεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) στη βάση ενημερωτικού δελτίου εντός 3 – 6 μηνών από την ανάληψη της Διοίκησης. Στο ενημερωτικό δελτίο θα καθίσταται ξεκάθαρο ποιοί είναι οι στόχοι της άντλησης των κεφαλαίων από τους νέους μετόχους και το Δ.Σ. θα είναι υπόλογο για την υλοποίηση του οικονομικού και αναπτυξιακού πλάνου.

Ο ΑΠΟΕΛ καθίσταται μια παντελώς διαφανής εταιρική οντότητα και οι οπαδοί έχουν πλέον την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στα δρώμενα της, να έχουν λόγο και να ασκούν έλεγχο.

Οικονομική εξυγίανση

Η οικονομική εξυγίανση της Εταιρείας θα βασιστεί πάνω σε δύο πυλώνες με στόχο το 2015 να είναι κερδοφόρο ανεξαρτήτως εισόδου σε ομίλους:

Μείωση εξόδων:

Τροποποίηση Καταστατικού Εταιρείας με εισαγωγή πρόνοιας με την οποία οι προϋπολογισμοί κάθε χρονιάς θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι

Μείωση λειτουργικού κόστους Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα

Μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριο μέσα σε ορθολογικά οικονομικά πλαίσια και χωρίς αύξηση του προϋπολογισμοί και του ελλείμματος

Διενέργεια προϋπολογισμού σε πλάνο διετίας στη βάση απαισιόδοξου και όχι αισιόδοξου σεναρίου

Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών και ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες λειτουργικών δαπανών που επιβαρύνουν σήμερα την Εταιρεία με σοβαρή ζημιά

Λήψη μέτρων και στενότερη συνεργασία με την Πολιτεία για το ζήτημα της βίας που επιφέρει σοβαρές οικονομικές δαπάνες για τιμωρίες

Αύξηση εσόδων:

Επανεξέταση υφιστάμενων συμβάσεων χορηγιών και τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Διάθεση υφιστάμενων εκδομένων μετοχών και προκήρυξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Πλήρης αναμόρφωση Εμπορικού Τμήματος και υιοθέτηση νέων πρακτικών εμπορικής εκμετάλλευσης.

Στοχευμένες εμπορικές δράσεις merchandising για δύο ανεκμετάλλευτες αγορές, παιδιά και γυναίκες οπαδοί.

Προώθηση Συμφωνιών με νέους χορηγούς (ήδη γίνονται διερευνητικές επαφές).

Βελτίωση της γηπεδικής εμπειρίας και προσέλκυση περισσότερων φιλάθλων στο γήπεδο.

Επανακαθορισμός κοινωνικού ρόλου

Η άποψη ότι το ΑΠΟΕΛ είναι ομάδα αστική, με αποκλειστικά εύπορους οπαδούς δεν ισχύει.

Το ΑΠΟΕΛ πρέπει να δείξει σεβασμό και στήριξη προς τις ευάλωτες ομάδες στα πλαίσια του εφικτού.

Η στήριξη αυτή θα δοθεί μέσω των ακαδημιών, κοινωνικών δράσεων (π.χ. βοήθεια σε κοινωνικά παντοπωλεία) και ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για εισιτήρια και άλλες εκδηλώσεις για λήπτες κοινωνικού βοηθήματος.

Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν δίκαια και δημιουργικά οι συνταξιούχοι οπαδοί μας.

Το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα με τεράστια ιστορία και συμμετοχή σε κοινωνικούς και εθνικούς αγώνες. Μέσω της ανάδειξης της ιστορίας, της απόδοσης τιμής σε διακεκριμένες μορφές και δια της μετάδοσης του πνεύματος της ομάδας το ΑΠΟΕΛ θα επιδιώξει την ανάδειξη των αρχών αυτών και των αθλητικών ιδεωδών προς όφελος της κοινωνίας και ειδικά της νεολαίας.

 

Διεθνής δραστηριότητα

Εκμετάλλευση της αναγνωσιμότητας του ΑΠΟΕΛ  κτίζοντας σοβαρές σχέσεις με ομάδες του εξωτερικού για να αποκομίσουμε σοβαρά αγωνιστικά και εταιρικά οφέλη μέσω των σχέσεων αυτών όπως:

– Ανάπτυξη ποδοσφαιρικών ταλέντων

– Δανεισμοί ποδοσφαιριστών

Σχέσεις μεταξύ ακαδημιών και προπονητών

Συμμετοχή σε διεθνή τουρνουά κατά την περίοδο προετοιμασίας

Πληροφόρηση για τρόπους marketing και βελτίωσης εσόδων

Αντιμετώπιση βίας στα γήπεδα

Ανάπτυξη σχέσεων με απόδημους και οπαδούς ΑΠΟΕΛ που φοιτούν στο εξωτερικό με έμφαση στην Ελλάδα, στην Αγγλία και στις ΗΠΑ

 

 

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!