Αρχική / ΜΠΑΜ-ΜΠΑΜ / Εκτελεστικός

Εκτελεστικός

Ο εκτελεστικός ουσιαστικά πρόεδρος επέστρεψε αργά ψες στην Κύπρο και από σήμερα το πρωί ανάλαβε να τρέξει τα πολλά και σημαντικά θέματα που υπάρχουν.

Η διοίκηση διαρρέει πως το περσινό πάθημα της έγινε μάθημα αλλά μόνο με τα έργα και τις πράξεις θα πειστούμε αφού τα όσα γράφονται δεξιά και αριστερά είναι λόγια του αέρα.

X