Εκτελεστικός

Ο εκτελεστικός ουσιαστικά πρόεδρος επέστρεψε αργά ψες στην Κύπρο και από σήμερα το πρωί ανάλαβε να τρέξει τα πολλά και σημαντικά θέματα που υπάρχουν.

Η διοίκηση διαρρέει πως το περσινό πάθημα της έγινε μάθημα αλλά μόνο με τα έργα και τις πράξεις θα πειστούμε αφού τα όσα γράφονται δεξιά και αριστερά είναι λόγια του αέρα.

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!