H πρόταση για έναν ενιαίο ΑΠΟΕΛ

Η ανάγκη για έναν πραγματικά ενιαίο ΑΠΟΕΛ που θα λειτουργεί κάτω από επαγγελματικά και σωστά πλαίσια ίσως πάρει σάρκα και οστά αν η διοίκηση του σωματείου αποδεχτεί την σχετική πρόταση που έγινε σήμερα από το συμβούλιο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ο πρόεδρος του σωματείου είναι αρνητικός στη συγκεκριμένη πρόταση που έχει ήδη συζητηθεί σε επίπεδο συμβουλίων. Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στον όλο τρόπο λειτουργίας του ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να απασχολήσει τα αρμόδια όργανα που δεν είναι άλλα από τις γενικές συνέλευσης του σωματείου αλλά και της εταιρείας.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση – πρόταση της εταιρείας ΑΠΟΕΛ:

Στο πλαίσιο της πλήρους διαφάνειας αλλά και σωστής ενημέρωσης των μετόχων της Εταιρείας  ΑΠΟΕΛ δημοσιοποιείται η επιστολή-πρόταση που αποστάληκε σήμερα προς το Δ.Σ. του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ.

Αυτούσια η επιστολή από το Δ.Σ. της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ προς το Δ.Σ. του Σωματείου ΑΠΟΕΛ.

Αγ. Φίλοι,

ΘΕΜΑ: Ανάληψη οικονομικών υποχρεώσεων Σωματείου ΑΠΟΕΛ από εταιρεία και άλλα συναφή ζητήματα. Σε συνέχεια πρόσφατης συνάντησης μας στα γραφεία της εταιρείας σας παραθέτουμε κάτωθι τις σκέψεις μας για την υλοποίηση του ονείρου του κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ για την ύπαρξη ενός και αδιαίρετου ΑΠΟΕΛ.1.    Η εταιρεία θα αναλάβει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Σωματείου ΑΠΟΕΛ και θα επιδιώξει την διαπραγμάτευση και αποπληρωμή τους κάτω από ευνοικές συνθήκες και διευθετήσεις. Στόχος είναι η μείωση του συνολικού ποσού προς αποπληρωμή αξιοποιώντας την καταβολή bullet payments και τη φερεγγυότητα της εταιρείας. 2.    Η εταιρεία και οι δραστηριότητες της θα μεταστεγαστούν στο κτίριο του Σωματείου στο οποίο θα γίνουν επενδύσεις για βελτίωση, επέκταση και αξιοποίηση του. Αυτή η επένδυση θα επιτύχει πολλαπλούς λειτουργικούς, συμβολικούς, οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους και θα καταστήσει το κτίριο σημείο αναφοράς. 3.    Με τη μεταστέγαση θα ενοποιηθούν σε επιχειρησιακό και υπαλληλικό επίπεδο πολλές δραστηριότητες και δομές όπως το marketing and sales, η επικοινωνία, και τα operations καθώς και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αυτό θα επιφέρει συνέργειες και εξοικονομήσεις και θα βοηθήσει στην αναζήτηση και διαχείριση εσόδων από δραστηριότητες στις οποίες αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλαπλότητα και έλλειψη συντονισμού που συγχύζει τον ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ και κατακερματίζει τα έσοδα. 4.    Στο επίπεδο του Σωματείου, θα διαχωριστεί η διοίκηση από τη διαχείριση. Τη διοίκηση του Σωματείου θα ασκεί το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και τη διαχείριση σε επίπεδο τμημάτων το εκάστοτε Διαχειριστικό Συμβούλιο. Η βασική αλλαγή με τη σημερινή κατάσταση είναι οτι αφ’ ης στιγμής η εταιρεία θα αναλάβει την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του Σωματείου, τότε πρέπει να έχει τον τελικό λόγο στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση του Σωματείου μέσω της έγκρισης του προυπολογισμού, της εκταμίευσης ποσών και του φορολογικού σχεδιασμού και συμμόρφωσης. 5.    Η σημερινή κατάσταση σε αγωνιστικό επίπεδο δεν θα αλλάξει ποσώς αφού σκοπός μας δεν είναι να παρέμβουμε στην δουλειά και στις γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι φίλοι του Δ.Σ. του Σωματείου στα άλλα αθλήματα/τμήματα πλήν του ποδοσφαίρου. Απλούστατα ο υπεύθυνος του κάθε αγωνιστικού Τμήματος θα υποβάλλει τον προυπολογισμό του προς έγκριση από το Δ.Σ. της εταιρείας / Σωματείου. Εάν το Διαχειριστικό Συμβούλιο επιθυμεί να προβεί σε αναπροσαρμογές στους επιμέρους προυπολογισμούς παραμένοντας στο ίδιο ποσό δαπάνης αυτό εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια του Διαχειριστικού Συμβουλίου. 6.    Στρατηγικές αποφάσεις όπως η ανέγερση ποδοσφαιρικού γηπέδου και η χρονική επέκταση της Συμφωνίας διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος από την εταιρεία θα τυγχάνουν χειρισμού από το Δ.Σ. της εταιρείας / Σωματείου με στόχο τη μεγιστοποίηση οφέλους για τον ΑΠΟΕΛ σαν σύνολο και κυρίως για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ αλλά και προκειμένου να μεριμνήσουμε για όλα τα σενάρια, από το χειρότερο στο καλύτερο.  7.    Για όλα τα ανωτέρω, θα λάβουμε τις εγκρίσεις των Γενικών Συνελεύσεων εταιρείας και Σωματείου καθότι αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ και η ενημέρωση και υποστήριξη μετόχων, μελών και φίλων του ΑΠΟΕΛ είναι απαραίτητη. Οποιεσδήποτε Καταστατικές Αλλαγές θα υλοποιηθούν εν ευθέτω χρόνω. 8.    Τα πιο πάνω τελούν βεβαίως υπο την αίρεση πλήρους και επαρκούς ενημέρωσης μας σε σχέση με τις υποχρεώσεις τις οποίες θα κληθούμε να αναλάβουμε ως εταιρεία.   9.    Μια αναδιοργάνωση του ΑΠΟΕΛ ως ανωτέρω, πιστεύουμε οτι αποτελεί το όνειρο του κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑ. Δημιουργεί ένα πανίσχυρο, λειτουργικά ενιαίο ΑΠΟΕΛ, χτισμένο σε υγιείς οικονομικές βάσεις. Σε μια περίοδο που η εταιρεία θα έχει εισοδήματα που απλά καλύπτουν υφιστάμενα ελλείμματα και τον προυπολογισμό της επόμενης χρονιάς, επιλέγουμε να επενδύσουμε στο Σωματείο και στην προοπτική του ενιαίου ΑΠΟΕΛ αναλαμβάνοντας ένα σημαντικό οικονομικό βάρος.   Προσδοκούμε οτι στην προσπάθεια αυτή μπορούμε να πορευτούμε μαζί προς όφελος της ιδέας που λέγεται ΑΠΟΕΛ και ότι δεν θα αφήσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία να πάει χαμένη. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στα πλαίσια της δεδηλωμένης δέσμευσης μας για πλήρη διαφάνεια και ορθή εταιρική διακυβέρνηση, η πρόταση μας θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση των μετόχων μας. Παρακαλούμε όπως έχουμε τις θέσεις σας σε σχέση με την ομόφωνη αυτή απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις. Φιλικά, Πρόδρομος ΠετρίδηςΠρόεδρος.

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!