Ξεγελά

Το 6-1 είναι μαγική εικόνα για κάποιον που είδε μέχρι το 60.

Μέχρι το 2-1 η Σαλαμίνα μας έπαιξε στις αδυναμίες μας, δίνοντας μας την κατοχή και πρεσάροντας στο μισό γήπεδο, δυσκολεύοντας πολύ την ανάπτυξη μας και ψάχνοντας τις εύκολες αντεπιθέσεις από λάθη και κλεψίματα μπάλας

X