Απαντητική επιστολή σωματείου προς εταιρεία

Μέσα από την έκτακτη συνεδρία του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου που έγινε σήμερα το απόγευμα προέκυψε νέα επίσημη τοποθέτηση η οποία και κοινοποιήθηκε στην εταιρεία ΑΠΟΕΛ. Ουσιαστικά το σωματείο προτείνει τη σύσταση επιτροπής που θα αξιολογήσει την πρόταση που έγινε από πλευράς διοίκησης Πετρίδη. Πέραν μελών των δυο συμβουλίων η διοίκηση Χαραλάμπους εισηγείται την συμπερίληψη των πρώην προέδρων Ιωαννίδη, Τριανταφυλλίδη, Ποταμίτη και Ερωτοκρίτου.

Αναλυτικά η νέα τοποθέτηση του σωματείου:

Θέμα: Δημιουργία ενός και αδιαίρετου ΑΠΟΕΛ

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα εις απάντηση της επιστολής σας ημερ. 17 Νοεμβρίου 2014 σας παραθέτουμε τις κάτωθι θέσεις του Δ.Σ. του Σωματείου:

1. Το Δ.Σ. σε Έκτακτη Συνεδρία έχει ορίσει επιτροπή η οποία έχει εξουσιοδοτηθεί να συζητήσει μαζί με τους δικούς σας απεσταλμένους προς επίτευξη του κοινού μας στόχου που δεν είναι άλλος από την δημιουργία ενός ενιαίου και δυνατού ΑΠΟΕΛ . Η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του Σωματείου και τον Νομικό του Σύμβουλο.

2. Είναι περαιτέρω εισήγηση όπως στην επικείμενη συνάντηση λάβουν μέρος οι Μάικ Ιωαννίδης, (Πρώτος Πρόεδρος της Εταιρείας) Chris Τριανταφυλλίδης (Πρόεδρος του Σωματείου/Εταιρείας και το άτομο το οποίο ίδρυσε την Εταιρεία) ως επίσης και οι τελευταίοι πρόεδροι Εταιρείας και Σωματείου αντίστοιχα, Φοίβος Ερωτοκρίτου και Χριστόφορος Ποταμίτης οι οποίοι όπως άλλωστε είμαστε σίγουροι ότι συμφωνείται θα βοηθήσουν στο μέγιστο ώστε να υλοποιηθούν οι κοινοί μας στόχοι.

Ενόψει των ανωτέρω καλείστε σε συνάντηση στο οίκημα του Σωματείου σε ώρα και μέρα η οποία θα διευθετηθεί εντός των επόμενων 10 ημερών.

 

Winmasters Welcome Bonus 100% μέχρι €111!